Số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Công nghiệp sản xuất
Loading...
AmericanViet Nam

Công nghiệp sản xuất

Với nền tảng kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu của các chuyên gia, chúng tôi giúp khách hàng đối mặt với các thách thức của môi trường luôn thay đổi ngày nay để sẵn sàng cho phát triển.  
Liên hệ ngay
  • Chia sẻ qua viber bài: Công nghiệp sản xuất
  • Chia sẻ qua reddit bài:Công nghiệp sản xuất

Chiến lược phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 do Chính phủ phê duyệt sẽ huy động mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế để phát triển, tái cơ cấu ngành theo hướng hiện đại và chuẩn mực. Đáp ứng nhu cầu đó chúng tôi cung ứng các dịch vụ tốt nhất cho sản xuất công nghiệp và thương mại, tiến hành đánh giá thử nghiệm và chứng nhận phù hợp để đảm bảo sự đáp ứng chất lượng cao nhất của ngành sản xuất công nghiệp.

Hiểu rằng sản xuất công nghiệp luôn phức tạp, đặc biệt trong giai đoạn hội nhập giao thương kinh tế toàn cầu luôn đỏi hỏi các doanh nghiệp không ngừng nâng cấp hoạt động, đảm bảo tuân thủ các tiêu chí ngày càng gắt gao về sự an toàn, chất lượng theo quy định pháp luật của Việt Nam và quốc tế.

Chia sẻ điều đó, chúng tôi có các dịch vụ hỗ trợ hoạt động, kiểm soát chất lượng và chứng nhận hệ thống liên quan ngành sản xuất công nghiệp. Với kinh nghiệm và kỹ năng sâu rộng, đội ngũ nhân viên chúng tôi sẽ đồng hành xây dựng một doanh nghiệp tối ưu hơn, cạnh tranh hơn và có lợi nhuận trên nền tảng phù hợp với pháp luật.

Dịch vụ nổi bật

DỊCH VỤ KHÁC

Không có thông tin cho loại dữ liệu này